Bir önceki makalede olduğu gibi öncelikle değişkenlerimiz tanımlayarak başlamamız gerekiyor.

static void Main(string[] args)
{
     int a, b, toplam;
     Console.Write("1. Sayı = ");
     a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
     Console.Write("2. Sayı = ");
     b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
     toplam = a + b;
     Console.Write("Toplam = " + toplam);
     Console.ReadKey();
}

1. Sayıyı kullanıcıdan aldıktan sonra Convert.ToInt32(); komutuyla klavyeden girilen string ifadeyi integera çevirerek matematiksel işleme uygun hale getirdik. Sonrasında 2. sayıya da aynı işlemi uyguladık ve hesapladığımız toplam değerini toplam değişkeniyle ekrana yazdırdık.

İyi Çalışmalar...

24 Nisan 2016      492       0
Yorumunuz