Programlarımızda kod yazarken, verilerle işlemler yapabilmek için değişken tanımlamak gerekmektedir. int, string, double, char, bool gibi veri  tiplerinde değişkenler tanımlayabiliriz ki buna kullanacağımız verinin türüne göre karar vermek zorundayız.

C# ta kullanılan bazı değişken türleri şunlardır:
int : Sayısal ifadeler için
string : Sözel ifadeler için
double : Yüzdeli sayısal ifadeler için
bool : Mantıksal ifadeler için
char : Tek karakterli ifadeler için

static void Main(string[] args)

{

int a;

double ortalama;

bool evet;

char karakter;

string kelime;

 

// SABİT TANIMLAMA İŞLEMİ

            const double pi = 3.14;

 

// Yukarıda tanımladığımız değişkenlere değer atama işlemleri

            a = 50;

            ortalama=30.35;

            evet = true;

            karakter = 'E';

            kelime = "Programlamanın Temelleri";

 }

 


İyi çalışmalar…


 

02 Mayıs 2016      549       0
Yorumunuz