Console ekranında Yas hesaplama

 

static void Main(string[] args)

{

int yas, dogTar; \\ yaş hesaplamak için sayısal türde değişkenlerimizi tanımladık
Console.Write("Doğum Tarihinizi Giriniz = "); \\kullanıcıdan doğum tarihini istedik
dogTar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); \\aldığımız tarihi dogTar değişkenimize atadık
yas = 2016 - dogTar; \\yaş hesabını yaptık.
Console.WriteLine("yaşınız = {0}", yas);  \\ve son olarak bulduğumuz yaşı ekrana yazdırdık

Console.ReadKey();

}

 

İyi çalışmalar…


 

02 Mayıs 2016      512       0
Yorumunuz