Asp.Nette Access Veri Tabanına Bağlanmak İçin İzlenmesi Gereken Adımları şu şekilde sıralayabilirsiniz.

1- Öncelikle Access ile bir veri tabanı oluşturulur.

2- Oluşturduğumuz veri tabanını proje dosyamıza dahil ediyoruz.

3- Asp.Net projemize Access veri tabanı için gereken kütüphaneleri ekliyoruz.

          using System.Data;
          using System.Data.OleDb;

 

4- Projemize "AccessDataSource" nesnesini ekliyoruz. Bu nesneyi eklememizdeki esas amaç Data sekmesinden bir nesne kullanacak olduğumuzda (ListView, DataGrid vb) veri tabanı bağlantısının kolayca yapılabilmesini sağlamaktır.

5- Daha sonra AccessDataSource nesnesinin konfigürasyon ayarlarını yapıyoruz.

5.1- Veri Tabanını seçiyoruz. (NOT: Accessde oluşturduğumuz veri tabanını proje dosyamıza dahil etmiştik)

5.2- Sonraki ekranda "Next" tuşuna basıyoruz. Bir sonraki ekranda ise "Test Query" butonuna basıp bağlantımızı test ediyoruz. Eğer veriler geliyorsa bağlantıda bir hata yok demektir. "Finish" butonuna basarak AccessDataSource nesnesi ayarını bitirmiş oluyoruz.


6- Tekrar projemize dönüyoruz ve yeni bir OleDb bağlantı nesnesi (Connection) oluşturuyoruz.

          OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection();


7- Daha sonra oluşturduğumuz bağlantının veri tabanıyla iletişime geçebilmesi için gereken bağlantı cümlesi (ConnectionString) nesnesinin ayarlarını yapıyoruz.

          baglanti.ConnectionString = ("Provider=microsoft.ACE.oledb.12.0; Data Source=" + Server.MapPath("okul.accdb"));

Provider = Bağlantı sağlayıcısının isim ve versiyon bilgisini tutar.

Data Source = Access veri tabanı veri kaynağı bilgisini tutar.

Server.MapPath = Veri tabanının fiziksel yolunu ve isim bilgisini tutar.

 

8- Sonrasında hata kontrolünü sağlayabilmek için Try-Catch bloğu içine gereken işlemleri yazarsak eksikleri görmek açısından iyi olacaktır.

 

9- Try-Catch bloğu içinde bağlantımızı açıyoruz.

         try
         {

                 baglanti.Open();


10- Ardından kurduğumuz bağlantıyla veri tabanına müdahale etmemizi sağlayan Command nesnesini tanımlayıp içerisinde çalışacak olan veri tabanı komutlarını yazıyoruz. Sonunada bunu gerçekleştireceği bağlantı nesnemizi çağırıyoruz.

          OleDbCommand komut = new OleDbCommand("veri tabanı komutları > select, insert into, update, delete gibi...",baglanti);


11- Daha sonra tanımladığımız "komut" içerisinde bulunan kodu çalıştırarak veri tabanında istenen değişikliği yapmış oluyoruz.

           komut.ExecuteNonQuery(); => Ekleme, silme ve güncelleme işlemleri için
           komut.ExecuteReader(); => Seçme işlemleri için

 

12- Son olarak bağlantımızı kapatıyoruz.

           baglanti.Close();

 


!!! Yaptığımız işlemlerin tüm kodları ise şu şekilde:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;

namespace WebApplication1
{

public partial class _default : System.Web.UI.Page
{

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}

protected void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
{

OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(); //yeni bir oledb bağlantı nesnesi tanımladık

baglanti.ConnectionString = ("Provider=microsoft.ACE.oledb.12.0; Data Source=" + Server.MapPath("okul.accdb"));

try
{

baglanti.Open();

OleDbCommand komut = new OleDbCommand("insert into ogrenci(ogrAd,ogrSoyad) values ('" + txtAd.Text + "','" + txtSoyad.Text + "')",baglanti);

komut.ExecuteNonQuery();

lblBilgi.Text = "Kayıt Başarıyla Gerçekleşti!!!";

baglanti.Close();

Label3.Text = "Bağlantı kapandı";

}
catch
{

Response.Write("Bağlantıda hata var!!!");

}
}
}
}

Faydalı olması dileğiyle...

İyi çalışmalar...

 

03 Mayıs 2017      498       0
Yorumunuz